COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2022

în temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi
internaţional, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată că intensitatea
procesului epidemic este în escaladare la nivel naţional.
Până la data de 18 ianuarie 2022 au fost înregistrate în total 393.423 de cazuri de
COVID-19. în săptămâna 02/2022 (10-16.01.2022) au fost înregistrate 8.669 de cazuri de
COVID-19, incidenţa în ultimele 7 zile a constituit 233 de cazuri la 100 mii populaţie,
înregistrând o creştere cu 135,1% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna
precedentă şi o creştere de circa 3,5 ori (241,2%) comparativ cu luna precedentă. Au fost
notificate 81 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 2,2 decese la 100 mii
populaţie, înregistrând o creştere de 11,0% comparativ cu indicatorul respectiv din
săptămâna precedentă.
Numărul de reproducţie efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 1,62,
înregistrând o creştere cu 25,1% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna
precedentă şi 91,8% comparativ cu luna precedentă. In data de 18 ianuarie a fost înregistrat
un record de infectări de la debutul pandemiei.
Acoperirea vaccinală cu schema completă în populaţie generală raportat la numărul
de populaţie conform recensământului din anul 2014 este cca 29%, iar în grupele de vârstă
18+ - aprox. 47%, ceea ce constituie totuşi un nivel sub ţinta de 70% necesară pentru
atingerea imunităţii colective. în cadrul procesului de vaccinare au fost vaccinate 40.737 de
persoane cu 24,8% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a săptămânii trecute şi cu 19,4% mai
mult comparativ cu luna precedentă, doza booster a fost administrată la 109.162 mii de
persoane, inclusiv fiind vaccinaţi 5.166 de copii (12-17 ani) cu o doză şi 4.081 - cu schema
completă.
Conform datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, situaţia
epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o creştere stabilă a ratei
de notificare a cazurilor pentru ultimele 3 săptămâni şi o rată stabilă a mortalităţii pentru
ultimele 6 săptămâni. Infecţia cu tulpina Omicron a fost raportată în mai mult de 150 de ţări.
La data de 10.01.2022, în Republica Moldova, prin metoda de secvenţiere, s-a
confirmat prezenţa tulpinii Omicron.
/ \
In contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de virusul
SARS-CoV-2, potenţialului sporit de transmitere al tulpinii Omicron, creşterii numărului de
cazuri confirmate în ultima săptămână şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire
şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea

măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum şi bunele practici europene şi
internaţionale, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Pe perioada 22 ianuarie - 20 februarie 2022, la nivel naţional, se suspendă
aplicarea prevederilor pct. 4 şi ale anexei nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, cu modificările ulterioare.
2. Se instituie în perioada 22 ianuarie - 20 februarie 2022, la nivel naţional,
următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:
2.1. Se interzice accesul aparţinătorilor în instituţiile medico-sanitare şi instituţiile de
plasament, cu excepţia însoţitorilor copiilor de până la 14 ani şi îngrijitorilor care însoţesc
persoane cu dizabilităţi accentuate şi severe.
2.2. Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele
condiţii:
a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite;
b) stabilirea activităţii în ture, iar componenţa grupurilor de persoane să fie fixă maxim
posibil, dacă specificul activităţii permite. Evitarea interacţiunii membrilor din ture diferite;
c) la stabilirea programului de lucru conform pct. a) şi b) angajatorii vor acorda
prioritate angajaţilor care au în întreţinere copii minori;
d) şedinţele de lucru se vor desfăşura online, dacă specificul activităţii permite.
2.3. Accesul clienţilor care au atins vârsta majoratului în incinta tuturor spaţiilor
comerciale, spaţiilor de deservire şi/sau agrement de tip închis se permite doar în baza
prezentării Certificatului COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest
sens. Prin derogare de la această regulă, se permite accesul clienţilor fără prezentarea
Certificatului COVID-19 în: unităţi de comercializare (magazine) specializate sau
nespecializate a produselor alimentare, unităţi de comercializare a produselor pentru animale
de companie, unităţi de comercializare a produselor de igienă, farmacii, unităţi de
comercializare a produselor farmaceutice şi/sau articolelor medicale şi ortopedice, unităţi
medicale şi de vaccinare, bănci şi subdiviziunile acestora, organizaţii de creditare nebancară,
furnizori de servicii poştale şi de curierat, furnizori de servicii comunale, asigurători, unităţi
comerciale ale operatorilor de comunicaţii electronice şi agenţilor lor, case de schimb
valutar, staţii de alimentare cu combustibil (staţii PECO), gări auto şi feroviare. Accesul în
centrele comerciale este permis clienţilor doar în baza Certificatului COVID-19, cu excepţia
cazului în care clientul merge către unităţile sus-menţionate, şi doar dacă este acces direct
din stradă la respectivele unităţi sau sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare,
deplasare şi ieşire în/din centrele comerciale.

2.4. Vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre
necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei
familii sau a grupurilor de maximum 2 persoane.
2.5. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea de deservire la
capacitate maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare - cu utilizarea a cel mult 50%
din numărul locurilor existente, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate
certificatul COVID-19. Activitatea de deservire se va desfăşură în intervalul orelor 7.00 -
22.00, iar după orele 22.00 se permite comercializarea produselor alimentare la pachet,
precum şi livrarea la domiciliu, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în
incinta/teritoriul unităţii.
9

2.6. Se sistează următoarele tipuri de activităţi : organizarea de evenimente private
(nunţi, botezuri, mese de pomenire, mese festive); activitatea zonelor de agrement şi
parcurilor de distracţie; activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans.
2.7. Centrele de sport/fitness îşi vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafeţe
de cel puţin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în
unitate certificatul COVID-19. Se sistează antrenamentele de grup, cu excepţia
antrenamentelor sportivilor de performanţă.
2.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu
participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului exterior, cu
obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se desfăşoară activitatea
certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
Evenimentele sportive sub egida federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura
conform protocoalelor stabilite de acestea.

A
2.9. întrunirile ştiinţifice, conferinţele, seminarele, reuniunile sau alte evenimente
profesionale similare cu prezenţă fizică se sistează şi se organizează în regim online.
2.10. Activităţile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert se vor
desfăşura la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligaţia ca toţi
vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului
desemnat de către administrator în acest sens.
2.11. Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite doar pentru
călători, cu prezentarea tichetului de călătorie; accesul pentru însoţitori este interzis.
2.12. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim
online. Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemitanu” va activa în
regim mixt (online şi cu prezenţă fizică).
2.13. Prin certificat Covid-19 se înţelege oricare dintre următoarele documente:
a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare
(pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel
puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor

anti-COVID-19; actul confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe
durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-
2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72

de ore înainte).
A
3. In perioada 24 ianuarie - 4 februarie 2022, instituţiile de învăţământ general, cu
excepţia instituţiilor de educaţie timpurie, vor activa în regim online.

A
4. In termen de 24 de ore de la publicarea prezentei hotărâri, comisiile teritoriale
extraordinare de sănătate publică se vor convoca şi vor institui măsurile de sănătate publică
prevăzute în prezenta hotărâre.
5. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor elabora/reactualiza planul
instituţional de intervenţie şi de continuitate a procesului managerial şi ocupaţional, conform
Ghidului prezentat în anexă.
6. Persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activităţi de transport
feroviar şi rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internaţional, precum şi
activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă
a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 inclusiv asigurarea respectării
măsurilor sanitare în unităţile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanţi şi
purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe
parcursul călătoriei.
7. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice, indiferent
de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaţilor
contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei
cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea
răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate
publică.
8. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre
necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri şi a măsurilor de prevenire şi control
al infecţiei COVID-19.
9. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de
control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu Hotărârea
Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 63 din 8 octombrie 2021.

10. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi serveşte drept temei pentru aplicarea
măsurilor de răspundere contravenţională a persoanelor fizice şi juridice.
11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al
Guvernului şi se aplică până la data de 20 februarie 2022.

Preşedinte al Comisiei, Vicepreşedinte al Comisiei,
Prim-ministru Natalia GAVRILITA Ministru al sănătăţii Ala NEMERENCO