ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul comunică că începînd cu  1 februarie 2018, plătitorii de contribuţii nu vor mai fi obligaţi să completeze şi să prezinte formularul REV-1     „Ancheta persoanei asigurate”.

Astfel, angajatorii nu vor mai avea obligativitatea completării anchetei REV1 în scopul atribuirii codului personal de asigurări sociale pentru persoane nou angajate în cadrul entităţii economice. Codurile CPAS vor fi atribuite în mod automatizat de către Casa Naţională de Asigurări Socială, pe măsura în care informaţia din Darea de seamă IPC 18 va fi importată în SI „Protecţia socială” fără codul CPAS.

Ulterior , angajatorii vor apela la pagina oficială web a CNAS pentru extragerea codului CPAS  atribuit şi utilizarea acestuia în următoarea dare de seamă  IPC 18