A apărut următorul număr al Revistei social-culturale trimestriale „CAHULUL LITERAR ȘI ARTISTIC” nr. 5 (9) ianuarie-martie 2021.