Astăzi, 14 noiembrie, în Sala de Ședințe a Primăriei municipiului Cahul, a avut loc programul de instruire, pentru reprezentanții societății civile, la tema: „Bune practici de monitorizare a achizițiilor la nivel local. Instrumentele utilizate de autoritățile locale pentru asigurarea transparenței în achiziții publice”, din cadrul proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar.
Programul de instruire a fost organizat de Primăria municipiului Cahul în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”. La activitate au mai participat: Sofia Ursul – Președintele Asociației Cetățenilor cu Inițiativă, Victoria Ivancioglo – Președintele AO „Perspectiva”, Aliona Machidon – Președintele AO „Centrul regional de dezvoltare socio-economică”, Snejana Brînză – specialist achiziții al Primăriei municipiului Cahul, Lucian Tabac – Primarul satului Badicul Moldovenesc, etc.
În cadrul programului de instruire pentru reprezentanții societății civile s-au discutat instrumentele utilizate de către autoritățile locale pentru a asigura transparența achizițiilor publice, strategiile de cooperare a autorităților publice cu societatea civilă, practicile de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local și impactul activității de monitorizare asupra bunei guvernări.
Primarul municipiului Cahul dl Nicolae DANDIȘ a ținut să menționeze, în cadrul întâlnirii, importanța cooperării cu societatea civilă pentru ca cetățenii să aibă informații corecte și clare despre modul cum sunt gestionați banii publici.
Primăria municipiului Cahul intenționeaza organizarea periodică a programelor de instruire la tema dată pentru reprezentanții societății civile.