În vederea unei mai bune implicări a cetățenilor în procesul decizional și în special în planificarea priorităților de alocare a resurselor financiare, Primăria municipiului Cahul, lansează procesul de colectare a propunerilor pentru bugetul 2019. Cetățenii sau grupurile de inițiativă care au propuneri relevante, le pot expedia completând formularul conform prevederilor regulamentului, publicate mai jos. Atât în cazul priorităților propuse de primărie, cât și cele ce vor fi depuse de cetățeni, se va acorda prioritate, proiectelor cu un număr mai mare de beneficiari și capabile să mobilizeze cetățenii inclusiv prin contribuții financiare sau prin identificarea surselor financiare suplimentare la compartimentul venituri, pentru realizarea acestora. Sinteza propunerilor va fi înaintată spre examinare Consiliului municipal. Pentru anul viitor, acest proces de bugetare participativă urmează să funcționeze pe o platformă online, astfel încât cahulenii să poată vota aceste proiecte, decizând prioritatea finanțării lor.