Primarul municipiului Cahul, dl. Nicolae Dandiș, s-a întrunit cu reprezentații Băncii Germane KFW, dna Diana Hedrich, manager de proiecte-secția dezvoltare regională și urbană (Europa de Est-Caucaz-Asia Centrală) și dl Sergiu Guțu din cadrul Oficiului KFW în Moldova.
Scopul întrunirii a fost discutarea acțiunilor întreprinse de administrația municipiului până la semnarea contractului de grant pe domeniul apă și canalizare, documentele de precalificare pentru serviciile de consultanță, resursele umane necesare implementării proiectului, contribuția municipalității la proiect și sarcinile/obiectivele operatorului. S.A. „Apă-Canal”Cahul pentru implementarea cu succes a proiectului.
În urma discuțiilor au fost stabiliți termeni și sarcini pentru părțile implicate în proiect.