Astăzi, 24 ianuarie 2017, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, în colaborare cu Biroul pentru relații cu Diaspora și UN Women au organizat un atelier de lucru la Cahul privind procesul de elaborare a noului Plan  de acțiuni pentru anii 2017-2019 ce include susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare.

Scopul atelierului a fost asigurarea unui proces inovativ, transparent și participativ de elaborare a politicilor publice, cu implicarea tuturor actorilor și beneficiarilor viitorului Plan.

În cadrul evenimentului au fost discutate acțiunile prioritare ce vizează protejarea și promovarea drepturilor femeilor migrante lucrătoare, experiența personală și problemele cu care s-au confruntat persoanele migrante care s-au reîntors în țară și soluțile ce țin de reintegrarea acestora în cadrul unui loc de muncă.

La atelier au participat reprezentanți din cadrul Primăriei orașului Cahul, Direcția Generală Învățămînt Cahul, Inspectoratul de Poliție Cahul, Agenția Teritorială Pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Centrul NEXUS Cahul, Centrul CONTACT-Cahul,  agenți economici și persoane migrante care s-au reîntors în țară.