Astăzi, 17.08.2019, la Cahul, Primarul municipiului Cahul Dl Nicolae DANDIȘ, a avut o întrevedere cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Dna Georgeta MINCU. Dl Primar a invitat Dna Ministru la această întrevedere, pentru a discuta expres mai multe probleme sau proiecte de interes pentru municipiul Cahul, care țin direct de competența Ministerului de ramură. Evident, prima temă abordată a fost explicarea situației privind proiectul Lacului Sărat, obstacolelor privind concursul de concesionare a zăcămîntului (multitudinea de demersuri către autoritățile centrale privind conștientizarea importanței naționale a acestui proiect), proiectul propus spre finanțare din Fondul Ecologic Național privind alunecarea de teren din sectorul Lapaevca, necesitatea eliberării operative a unor avize și coordonări pentru proiectul de modernizare a sistemului de apeduct și canalizare în mun.Cahul, implementat cu suportul Kfw și UE, etc. Primarul a mulțumit Dnei Ministru pentru că a acceptat invitația și a venit cu mai multe propuneri concrete privind necesitatea modificării cadrului legal atît ce ține de resursele naturale necesare autorităților locale, statutul unor terenuri, instituțiile și procedurile privind autorizările de executare a unor lucrări ce țin de arbori etc. După această întrevedere, discuțiile au continuat și cu cîțiva reprezentanți ai producătorilor agricoli și problemele din sfera agriculturii în raion. Dna Ministru, a mulțumit Primarului Nicolae DANDIȘ, pentru invitație, pentru clarificări și propuneri și a dat asigurări că va pune în lucru temele discutate (în special privind Lacul Sărat), pentru a găsi cît mai rapid soluții și a obține rezultate concrete.