În temeiul prevederilor Cărţii Europene a Autonomiei Locale,  art.9 alin.(1) al Constituţiei Republicii Moldova, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.28 din 10.03.2016 „Privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul 

D E C I D E :

1. Se stabilesc tarifele pentru dreptul de acces pe proprietatea publică a municipiului Cahul, după  cum urmează:

1)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.P.Rumeanţev, 35/1, – CTA-40 – 5167,0 lei;

2)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.Dunării, 15, –  CTA-41 – 5167,0 lei;

3)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.M.Viteazul, 35/1, – CTA-42 – 5167,0 lei;

4)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.N.Bălcescu, 5/1, – CTA-44 – 5167,0 lei;

5)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.V.Alecsandri, 70, – CTA-46 – 5167,0 lei;

6)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.A.Şciusev, 10, – CTA-47 – 5167,0 lei;

7)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.Ştefan cel Mare, 39, – CTA-48 – 5167,0 lei;

8)      teren cu suprafaţa de 4 m² pe str.I.Spirin, 46, –  CTA-49 – 5167,0 lei;

9)      teren cu suprafaţa de 16 m² numărul cadastral 1701109.100, pe str.Libertăţii, 20, turn de telefonie mobilă – 20668,0 lei;

10)  teren cu suprafaţa de 16 m² pe str.Strada Veche, f/nr., turn de telefonie mobilă – 20668,0 lei;

11)  suprafaţa de 16 m² de pe acoperişul Palatului de Cultură „Nicolae Botgros” din mun.Cahul, bd.Victoriei, 18, echipament de telefonie mobilă – 183216,0 lei;

12)  suprafaţa de 30 mde pe acoperişul Palatului de Cultură „Nicolae Botgros” din mun.Cahul, bd.Victoriei, 18, – 286275,0 lei;

13)  suprafaţa de 10 mdepe coşul de fum a cazangeriei amplasată în mun.Cahul, str.A.Sciusev, 12-a, – 381700,0 lei.

2. Doritorii, care solicită dreptul de acces pe proprietatea publică a Primăriei municipiului Cahul, vor înainta în termen de 30 de zile de la adoptarea deciziei, cererile pentru încheierea contractelor de acces.

3. Sumele calculate ale tarifelor se vor achita în termenii stabiliţi în contractul de acces.

4. Se împuterniceşte primarul municipiului Cahul, dl.Dandiş Nicolae, de a încheia contractele de acces pe proprietatea publică.

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate a Consiliului municipal Cahul