În cadrul şedinţei Consiliului municipal Cahul din 12 aprilie 2017 a fost aprobat Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Cahul în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea R.Moldova nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”. Persoanele fizice și juridice, care desfășoară activități de comerț în municipiul Cahul, sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul