În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.592 din 03.11.2016 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 27 decembrie 2016, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 27.12.2016

1. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 23.12.2016 începînd cu ora 14.00.

2. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 23.12.2016 începînd cu ora 16.00.

3. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir.303, Primăria orașului Cahul, pe data de 23.12.2016  începînd cu ora 14.00.

Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.

Ședința Consiliului orășenesc Cahul va fi transmisă ONLINE.