În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.50 din 16.02.2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 23 februarie 2017, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 23.02.2016

1. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 20.02.2017 începînd cu ora 14.00.

2. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 21.02.2017 începînd cu ora 15.30.

3. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir.303, Primăria orașului Cahul, pe data de --.02.2017  începînd cu ora --.--.

     Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.