În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.505 din 03.11.2016 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 10 noiembrie 2016, ora 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

 Proiectele de decizii din 10.11.2016

1. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 07.11.2016 începînd cu ora 14.00.

2. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 08.11.2016 începînd cu ora 16.00.

3. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 08.11.2016  începînd cu ora 14.00.

     Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.