În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.214 din 11.05.2016 se convoacă şedinţa 4(9)-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 17 mai 2016, ora 10.00, în incinta Primăriei orașului CAHUL, Piaţa Independenţei, 6, sala de ședințe, etajul IV.

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 17.05.2016

1. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016 începînd cu ora 13.00.

2. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016 începînd cu ora 16.00.

3. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir. 303, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016  începînd cu ora 16.00.

 Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.