În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.341 din 25.05.2017 se convoacă şedinţa a 6(20)-a, ordinară a Consiliului municipal Cahul la data de 28 iulie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 28.07.2017

1. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir. 303, Primăria municipiului Cahul, pe data de 25.07.2017  începînd cu ora 14.00.

2. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 24.07.2017 începînd cu ora 14.00.

3. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 26.07.2017 începînd cu ora 15.30.

     Ședințele Consiliului municipal Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sunt publice.