În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.653 din 22.12.2017  se convoacă şedinţa a 11(25)-a, extraordinară, a Consiliului municipal Cahul la data de 28 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

     Ordinea de zi

     Proiectele de decizii din 28.12.2017

1. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 26.12.2017  începînd cu ora 15.00.

2. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 26.12.2017 începînd cu ora 14.00.

3. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în  bir. 305, Primăria municipiului Cahul, pe data de 27.12.2017 începînd cu ora 15.30.

     Ședințele Consiliului municipal Cahul și ale comisiilor consultative de specialitate sunt publice.