În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.121 din 15.03.2018  se convoacă şedinţa a 2(27)-a, extraordinară, a Consiliului municipal Cahul pe data de 19 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 15.03.2018

Ședințele Consiliului municipal Cahul și ale comisiilor consultative de specialitate sunt publice.