În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.109 din 07.03.2018  se convoacă şedinţa a 1(26)-a, ordinară, a Consiliului municipal Cahul pe data de 15 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 15.03.2018

1. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 13.03.2018  începând cu ora 15.00.

2. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 12.03.2018 începând cu ora 14.00.

3. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în  bir. 304, Primăria municipiului Cahul, pe data de 12.03.2018 începând cu ora 15.30.

Ședințele Consiliului municipal Cahul și ale comisiilor consultative de specialitate sunt publice.