În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.590 din 23.11.2017, se introduc modificări în baza dispoziției nr. 602 din 28.11.2017, astfel  se convoacă şedinţa a 9(23)-a, extraordinară, a Consiliului municipal Cahul la data de 01 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 01.12.2017

1. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de ------  începînd cu ora -- --.

2. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în bir. 305, Primăria municipiului Cahul, pe data de 25.11.2017 începînd cu ora 09.30.

3. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în  bir. 304, Primăria municipiului Cahul, pe data de 27.11.2017 începînd cu ora 15.30.

     Ședințele Consiliului municipal Cahul și ale comisiilor consultative de specialitate sunt publice.