În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.250 din 25.05.2017 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul la data de 2 iunie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 02.06.2017

1. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir. 303, Primăria municipiului Cahul, pe data de 30.05.2017  începînd cu ora 14.00.

2. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 30.05.2017 începînd cu ora 13.00.

3. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 29.05.2017 începînd cu ora 16.00.

     Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.