Agenția de Executare a Proiectului (AEP):  Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță rezultatele procedurii de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări:

Proiectarea și Construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate (Cahul)

Țara: Republica Moldova

Nr-Ref: BMZ201568344/KfW505388; 45232420-2

Următorii aplicanți au fost precalificați și vor fi invitați sa participe la tender:

Denumirea Aplicantului

Țara de Origine

Consortium SADE-CGTH and SADE INGENIERIE SRL

Franța / România

Passavant Energy & Environment GmbH

Germania

Precalificarea a fost efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019. În cadrul procedurii de precalificare au fost evaluate ofertele depuse în termenul limită - 30 iunie 2020.

Lucrările vor fi licitate la etapa de calificare tehnică în conformitate cu Documentele Standard de Achiziții KfW. Contractul de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC ale Contractului pentru Proiectare și Construcția Stației (Proiectare de către contractant - Cartea Galbenă).

Vă reamintim că proiectul dat este parte componentă a grantului oferit Municipiului Cahul de către Guvernul Federal German prin KfW Entwicklungsbank (KfW) pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul.