În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.106 din 24 septembrie 2015 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 30 septembrie 2015, ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

Ordinea de zi

Proiecte de decizii pentru 30.09.2015