Primăria orașului Cahul vă înștiințează, că  în scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat:

1. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, nr.271 din 16.12.2015

2. Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, nr.270/2015 din 16.12.2015

anre