A N U N Ţ

 

În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.341 din 10.06.2022 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.2(18) la data de 21.06.2022, ora 10.00, în Sala Mare a Palatului de Cultură „N.Botgros”

Nicolae DANDIŞ,primarul municipiului Cahul