CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL


A N U N Ţ


În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia
primarului municipiului Cahul nr.442 din 15.12.2020 se convoacă şedinţa
extraordinară a Consiliului municipal Cahul nr.8(10) la data de 19.12.2020,
ora 09.00, în Sala Mare a Palatului Cultură „N.Botgros”.
                                       

Nicolae DANDIŞ,