CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL

 A N U N Ţ

 În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia
primarului municipiului Cahul nr.87 din 25.02.2021 se convoacă şedinţa
extraordinară a Consiliului municipal Cahul nr.1(11) la data de 04.03.2021,
ora 14.00, în Sala Mare a Palatului Cultură „N.Botgros”.

Nicolae DANDIŞ,
primarul municipiului Cahul.