Primăria municipiului Cahul, anunţă pentru data de 05.06.2017, ora 11.00, în sala de şedinţe, etajul 4, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de dare în locaţiune, arendă şi vînzare-cumpărare prin concurs a următoarelor bunuri imobile:

Locaţiune,  arenda:

-teren, suprafaţa 17,0000 ha, din nr.cadastral 1701121.346, str. M.Viteazul, (lîngă cimitirul nou), pentru a fi folosit în scopul agricol, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 15 000,00lei.

-teren, suprafaţa 0,0024ha, nr.cadastral 1701114.465, str. Ştefan cel Mare,22-a, pentru amplasarea pavilionului comercial provizoriu, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere - 3000,00lei. 

-teren, suprafaţa 0,0009ha, nr.cadastral 1719102.079, extravilanul s.Cotihana, pentru montarea echipamentului de telecomunicaţii mobile, pe un termen de 10 ani, preţul de expunere – 10 000,00lei.

-teren, suprafaţa 0,0260ha, nr.cadastral 1701121.199, str. M.Viteazul,f/n, (lîngă Parcul Veteranilor) pentru amplasarea terasei de vară, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere - 5000,00lei.

- teren, suprafaţa 0,0004 ha, str.Ştefan cel Mare,f/n (lîngă mag. „10000 mărunţişuri”), pentru amplasarea geretei provizorie (pentru reparaţia încălţămintei), pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 200,00 lei.

-teren, suprafaţa 0,0072 ha, str.I.Spirin,151-a (lîngă cafeneaua. „Mimoza”), pentru amplasarea terasei de vară, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 5000,00 lei.

Vînzare-cumpărare :

 -teren pentru constructii,  suprafaţa 0,0415ha, nr. cadastral 1701121.250,  str. M.Viteazul, 47/a , pentru extindera terenului adiacent, destinat pentru construcţia obiectului „centrul pentru deservire a transportului cu spălătorie auto”, preţul de expunere – 65 000,00 lei.

Taxa de participare -1100,00 lei pentru persoane fizice, 1500,00 lei persoane juridice. Acontul – 10% din preţul terenului.Cererile de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de   02.06.2017. Informaţii suplimentare: Primăria mun. Cahul, biroul 324,  tel. 029924754.