Școala de Muzică ,,Maria Cebotari” (Cahul str. B.P.Hasdeu nr.10) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

I. CADRE DIDACTICE

1. Profesor de vioară – 1 unitate;
2. Profesor de chitară – 0,75 unitate;
3. Profesor de instrumente aerofone (saxofon, clarinet) – 0,5 unitate;
4. Profesor de disciplini teoretice - 1 unitate;
5. Profesor de orchestră – 0,4 unitate;
6. Profesor de Artă teatrală - 1 unitate;
7. Maestru de concert - 1 unitate;

Condiții de participare la concurs:

1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
2. Studii medii/superioare în domeniu;
3. Cunoașterea limbii române;
4. Abilități în domeniul tehnologiilor informaționale;
5. Lipsa antecedentelor penale;
6. Responsabilitate și cooperare.

La înscrierea pentru concurs candidații vor depune un dosar care include obligatoriu următoarele acte:

1. Cerere de participare la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia/copiile actelor de studii;
4. Curriculum vitae: model Europass;
5. Certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de pedagog.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante inclusiv:

1. Copia actului ce confirmă gradul didactic;
2. Copia actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 3 ani;
3. Performanțe profesionale în cadrul concursurilor;
4. Recomandări;
5. Lista publicațiilor didactice sau științifice;
6. Participarea la proiecte educaționale, comunitare sau altor proiecte relevante etc.

Modalitatea de depunere a dosarului:
- Candidații pentru ocuparea funcției vacante pot depune dosarul personal, la secretariat, în incinta Școlii de Muzică ,,Maria Cebotari” din mun. Cahul, data limită fiind 24.08.2022.
Pentru informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau Viber la nr. de tel. 079029303.

Desfășurarea concursului:
- Concursul pentru funcțiile vacante de cadre didactice constă din 3 etape succesive:
 Verificarea de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs;
 Examinarea de curriculum vitae;
 Interviul.
- La interviu candidatul va expune o problemă actuală din domeniul de activitate și propunerea soluțiilor pentru rezolvarea acesteia. După care va răspunde la 3 întrebări ale membrilor comisiei de concurs.
II. FUNCȚII VACANTE - PERSONAL AUXILIAR
1. Programator - 1 unitate;
2. Bibliotecar - 0,5 unitate;
3. Operator de sunet - 0,5 unitate.
Cerințe
 Studii medii/superioare în domeniu;
 Abilități în domeniul tehnologiilor informaționale;
 Responsabilitate, creativitate și coordonare.