Primăria oraşului Cahul aduce la cunoştinţa producătorilor de struguri – soiuri pentru vin, persoane fizice şi juridice, că pot solicita sprijin financiar, prevăzut în ordinul MAIA nr.120 din 17.06. 2015 “Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014”.

Persoanele se pot adresa în perioada 01-31 august 2015 către comisia de lucru (biroul nr.319, etajul III), creată în baza dispoziţiei primarului oraşului Cahul nr.20 din 23.07.2015, pentru a depune cererea și anexarea următoarelor acte:

1)       copia certificatului de înregistrare şi extrasul din Registrul persoanelor juridice, certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), buletinul de identitate pentru persoanele fizice;

2)      declaraţia pe propria răspundere;

3)      certificatul referitor la suprafeţele de livadă/vie pe rod, eliberat de primăria pe teritoriul administrativ al căreia sunt amplasate plantaţiile pomicole/viticole;

4)       registrul facturilor / actelor de achiziţie privind livrarea producţiei (mere, prune, struguri) la procesare din recolta anului 2014 (se prezintă în cazul cînd numărul actelor menţionate            este de peste 10 unităţi sau cînd producţia a fost livrată la mai multe unităţi de procesare);

5)       copiile de pe documentele ce confirmă livrarea fructelor (prune, mere) şi  strugurilor la procesare (factură fiscală, factură, act de achiziţie), pentru care se solicită sprijin financiar;

6)       certificatul privind codul bancar.

           Cerere (Model)

Pentru informaţii Vă puteţi adresa la Primăria oraşului Cahul, biroul nr.319, etajul III;  tel. 0299-81462.