A N U N Ţ

 Pe data de 31 ianuarie 2016, va avea loc adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot ai satului Cotihana, adunarea va avea loc la ora 11.00, în incinta Casei de Cultură  a satului Cotihana.

Ordinea de zi:

Alegerea delegatului sătesc, care va reprezenta interesele satului în autorităţile publice locale, precum şi în alte autorităţi.

Sunt invitaţi toţi cetăţenii satului Cotihana cît şi persoanele interesate.

Primăria oraşului Cahul.