Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță rezultatele procedurii de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări: ”Proiectul de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul. Contractul Nr.1 — Rețele Urbane AAC Cahul, Nr. 45332000-3".

Astfel, ca urmare a evaluării Ofertelor de Precalificare, prezentate pe 03 septembrie 2020 și în conformitate cu Articolul ITA 28.1 a Documentului de Precalificare sus-numit, Vă informăm că niciuna din Oferte prezentate de participanți nu a fost precalificată, și respectiv se decide anularea Precalificării curente.

Vă informăm că procedura de Precalificare va fi repetată, cu condiții de evaluare revizuite.

Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019. 

Lucrările vor fi licitate la etapa de calificare tehnică în conformitate cu Documentele Standard de Achiziții KfW.

Vă reamintim că proiectul dat este parte componentă a grantului oferit Municipiului Cahul de către Guvernul Federal German prin KfW Entwicklungsbank (KfW) pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul.