Activitățile culturale, organizate tradițional în preajma Hramului mun.Cahul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, au demarat luni, 15 noiembrie. Cap de afiș a fost Festivalul-concurs de muzică ușoară pentru copii și tineri „Steluțe Cahulene” (ed. a V-ea), în cadrul căruia au strălucit, prin prestația artistică, copii și tineri cahuleni cu vîrsta cuprinsă între 7 și 18 ani. Învingătorii celor patru categorii de vîrstă au fost încurajați cu diplome, trofee și premii bănești de 600, 800 și 1000 de lei.
În seara aceleiași zile, toți amatorii cahuleni și oaspeții municipiului, îndrăgostiți de frumos, au avut ca și ofertă de sărbătoare Serata muzical-literară „Galbenă Gutuie”, precum și Expoziția de Arte Vizuale „Elegie Autumnală” (ambele la cea de a II-a ed.). Prezentă la eveniment, Tatiana Romaniuc, viceprimarul mun. Cahul a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea acestor evenimente Centrul de Creație „Luceafărul”, Școala de Arte Plastice, Școala de Muzică „M.Cebotari”,precum și tuturor „consumatorilor” de artă. Şcoala De Arte Plastice Pentru Copii, Cahul