La 27 martie, în mun. Galați, România, la inițiativa Dlui Nicolae Dandiș, Primarul municipiului Cahul, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de cooperare și înfrățire dintre Primăria municipiului Cahul, reprezentată de Dl Primar, Nicolae Dandiș și Primăria municipiului Galați, reprezentată de Dl Primar, Ionuț Pucheanu. Avînd în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, dar și de proximitatea geografică dintre cele două localități de pe ambele maluri ale Prutului, conexiunile economice transfrontaliere, relațiile culturale și interuniversitare, Consiliile municipale ale celor două localități au aprobat semnarea acestui Acord, menit să aprofundeze relațiile de cooperare în toate domeniile vieții social-economice în interesul ambelor comunități. Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați și a fost planificat în această zi și cu prilejul aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918, act deosebit de important pentru istoria neamului nostru. Împreună cu Dl Primar, au mers la Galați și un grup de consilieri municipali, conducători ai unor instituții culturale și din societatea civilă, care au apreciat importanța evenimentului, subliniind impactul pozitiv care îl are pentru localitățile noastre realizarea a cît mai multe acțiuni și proiecte comune.
În contextul evenimentului, Dl Primar Nicolae Dandiș a declarat: „Vreau să mulțumesc prietenului meu, Dlui Primar de Galați, Ionuț Pucheanu și Consiliului Municipal Galați pentru deschiderea și dorința de colaborare între localitățile noastre. Există multe oportunități și interese comune ale comunităților noastre, iar de voința și implicarea noastră depinde mult beneficiile asupra cetățenilor noștri. Trebuie doar să ne cunoaștem mai bine resursele existente de ambele părți și să gîndim acțiuni concrete pe care avem dorința și capacitatea să le realizăm“.
La rîndul său, Dl Ionuț Pucheanu, Primarul municipiului Galați, a menționat: „Azi facem un pas mare, două municipalități, urmează să semneze un act de înfrățire, care credem că va deschide ușa unei colaborări prospere în mai multe domenii, urmînd să aplicăm în comun proiecte pentru a valorifica fondurile europene.”
Precizăm că municipiul Galați, este unul din cele mai importante orașe – port pe Dunăre, fiind al 8 – lea oraș ca număr de populație din România (cca 250 000) și se situează la cca 60 km de municipiul Cahul.