A fost reparat drumul de acces la blocul locativ de pe str. M.Viteazul 2.