ri, 03 septembrie 2020 în incinta Primăriei mun.Cahul a avut loc deschiderea Ofertelor de Precalificare pentru Contractul Nr.1 Rețele Urbane de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul. Au fost depuse oferte de la două companii (Franța și Germania).
Companiile care vor demonstra capacități financiare și tehnice suficiente pentru implementarea la astfel de lucrări, vor fi admise pentru etapa II de evaluare unde se vor solicita Ofertele de Preț conform Proiectului elaborat pentru reabilitarea și extinderea rețelelor din mun.Cahul. Procedura de evaluare este susținută de Compania germană de consultanță internaționala – Fichtner W&T. Raportul de evaluare va fi supus aprobării de către Grupul de Lucru din cadrul Primăriei mun.Cahul cu participarea S.A. Apă-Canal Cahul și ADR Sud. Proiectul de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul este finanțat din sursele grant al Guvernului German și al Uniunii Europene prin intermediul Băncii germane KfW. Una din componentele majore a Proiectului presupune reabilitarea și extinderea Rețelelor de Alimentare cu Apă și Canalizare din municipiul Cahul.