Potrivit rezultatelor Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul, candidata Hanganu Alexandra a obținut punctajul final - 4,35, fiind exclusă din concurs în conformitate cu pct.12 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru осuраrеа funcției de Manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul, punctajul minim de рrоmоvаrе este de 9 puncte.