Potrivit rezultatelor ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (în gestionarea activelor publice) în aparatul Primăriei municipiului Cahul, candidata Casapu Uliana a obținut nota finală -3,5, fiind exclusă din concurs.

Astfel, conform pct.461 lit.b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Primăria municipiului Cahul va organiza un nou concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist (în gestionarea activelor publice) în aparatul primăriei.