Primăria municipiului Cahul anunță prelungirea procedurii de organizare și desfășurare a CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituției de învăţămînt extrașcolar - Școala de Muzică ,,Maria Cebotari din municipiul Cahul

.

Informația privind condițiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional  la sediul primăriei pe adresa:

municipiul Cahul, Piața Independenței nr.6 şi pe pagina Web:  www.primariacahul.md

 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

15.11.2021, ora 16.30