Primăria municipiului Cahul angajează contabil-șef

Sarcini de bază:
1) Asigură organizarea eficientă a activităţii financiar-contabile a autorității publice,
urmărește respectarea principiilor contabile, ale evaluării şi inventarierii patrimoniului public;
2) Asigură gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în limita planului de
finanțare,
3) Asigură evidența contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi extrabugetare;
4) Coordonează, controlează activitatea şi asigură instruirea persoanelor responsabile din
cadrul contabilității, asigură controlul asupra corectitudinii documentelor contabile şi al
caracterului legitim a operațiilor efectuate de către subalterni în executarea de către aceștia a
atribuţiilor conform legislaţiei.
5) Întreprinde toate măsurile în vederea asigurării evidenței contabile în cadrul primăriei mun.
Cahul și a instituțiilor din subordine, în corespundere strictă cu legislația în vigoare.

Cerințe:
- Cunoașterea legisalției Republicii Moldova
- Studii superioare de licenţă în domeniul financiar-bancar, economie, preferabil în
domeniul contabilităţii;
Experienţă profesională:
- Minimum 3 ani de activitate în domeniul contabilităţii;
- Experiența în Administrația publică locală constituie un avantaj.
Regimul de muncă:
40 ore pe săptămînă, conform prevederilor din Codul muncii.

Persoanele interesate pot depune Oferta financiară și CV-ul personal sau prin e-mail
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 30.11.2021 la Primăria Municipiului Cahul (Piața
Independenței, 6).


Informații la tel.: 0299 2 3655