LISTA

candidaților care au promovat proba scrisă pentru ocuparea funcției de director al creșei-grădiniță de copii nr.2 „Licurici” din mun.Cahul

Nr/d/o

Nume, prenume

Comentarii

1

NEAGU Liliana

admis

2

ȚONCOVA Valentina

admis

Etapa III și IV a concursului se va desfășura marți, 19.09.2023, ora 1000 , în incinta Primăriei municipiului Cahul, etajul IV în Sala de ședințe.