LISTA

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef în aparatul primăriei municipiului Cahul

Nr/d/o

Nume, prenume

Comentarii

1

Heghea Elena

admis

2

Bermas Elena

admis

Proba scrisă și interviul va avea loc la data de 04.08.2023,

ora 10-00, et. IV, sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul