Candidatele admise la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul

Nr/d/o

Nume, prenume

Comentarii

1

Hanganu Alexandra

admisă

2

Sîrbu Irina

admisă

În termen de o lună comisia se obligă să desfășoare proba ,,Evaluarea în baza CV” și proba ,,Interviul”, fiind stabilit locul, data și ora desfășurării etapelor.