În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Casei de Cultură ,,Ioana Căpraru” din s.Cotihana mun.Cahul, aprobat prin dispoziția primarului municipiului Cahul nr.79-i din  26.01.2023 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Casei de Cultură ,,Ioana Căpraru” din s.Cotihana, mun.Cahul”, Primăria municipiului Cahul anunță

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director al instituției culturale Casa de Cultură ,,Ioana Căpraru ” din s. Cotihana, mun. Cahul

1. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţi :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare sau medii de specialitate în domeniul de activitate a instituției pentru care se organizează concursul;
 • cunoaște limba română;
 • are o vechime în muncă de cel puțin trei ani în domeniul de activitate a instituției pentru care se organizează concursul;
 • are experiență managerială de cel puțin doi ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarului pentru concurs, nu a atins limita de vîrstă pentru pensionare;
 • este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale.

2. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei culturale pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1) cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile ale actului/actelor de studii;

4) curriculum vitae conform modelului Europass;

5) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, eliberat de medicul de familie și neuropsihiatru;

6) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse al cărei model este specificat în anexa nr.2 din prezentul Regulament;

7) Proiectul managerial.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

10.03.2023, ora 16.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane),

Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,

municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

 

Bibliografia  concursului

 • Constituția Republicii Moldova;                                                                                 
 • Legea privind accesul la informație nr.982/2000;                                       
 • Legea cu privire la petiționare nr. 190/1994;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
 • Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006;
 • Legea privind administrația publică locală   nr.436/2006;              
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1231  din  12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea culturii nr. 413/1999;
 • Legea cu privire la tineret nr.215/2016;
 • Legea cu privire la protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.280/2011;
 • Regulamentul de activitate a formaţiilor artistice de amatori din Republica Moldova, aprobat prin ordinul nr.199/2015 al Ministerului Culturii al Republicii Moldova.