Plan Urbanistic de Detaliu pentru valorificarea terenurilor cu nr.cad. 1701116.378 ܈și nr.cad. 11701116.474, situate în mun.Cahul, str.Lev Tolstoi, 14 ܈și str.Stejarilor 11 în vederea amplasării Ansamblului Rezidențial cu blocuri de locuit multietajate.