Consiliul municipal Cahul inițiază, începînd cu data de 22.12.2023 consultarea publică asupra proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru deservirea caselor de locuit prestate de către  Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul”

Scopul proiectului este adoptarea de către Consiliul municipal Cahul a deciziei privind actualizarea tarifelor pentru serviciile comunale prestate de Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este schimbarea situației economice fapt ce provoacă actualizarea tarifelor pentru serviciile comunale prestate de Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul

Beneficiarii proiectului de decizie „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru deservirea caselor de locuit prestate de către  Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul”, sunt beneficiarii serviciilor. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este asigurarea stabilității financiare și a calității serviciilor prestate.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității de întreținere a fondului de locuință din municipiul Cahul și satul Cotihana.

Proiectul de decizie este elaborat  conform actelor normative care guvernează materia.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi transmise Recepționarea recomandărilor se vor primi pînă la data de 15.01.2024, ora 12.00, la Ghișeul Unic et.I, sediul Primăriei municipiului Cahul, str.P.Independenței,6, cît și prin participarea nemijlocită la audierile propriu zise la care vor avea loc la data de 17.01.2024, ora 15.00, sala de ședințe et.IV, sediul Primăriei municipiului Cahul, str.P.Independenței, 6.