În baza art.16 alin.(4) şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul  nr.695 din 08.12.2023 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul nr.3(3) la data de 12.12.2023, ora 14.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe,  etajul IV.

Nicolae DANDIŞ,

primarul municipiului Cahul.