În baza art.16 alin.(4) şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.709 din 14.12.2023 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.4(4) la data de 21.12.2023, ora 14.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

Nicolae DANDIŞ,
primarul municipiului Cahul.