În atenția operatorilor economici! 21023470

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea Lucrărlor de reparație (lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură s. Cotihana, lucrări de reparație a blocului alimentar gr. 14, achiziție echipament de bucătărie pentru gradinița nr. 14,) din mun. Cahul.

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21023470/  pînă la data de 16.06.2020 ora 09.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md