În atenția operatorilor economici! 21024033

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea Lucrărlor de reparație a drumurilor din municipiul Cahul.

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21024033/  pînă la data de 24.06.2020 ora 09.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md