În atenția operatorilor economici! 21008938

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparatie a drumurilor, str. V. Stroescu (segment)

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21008691  pînă la data de 26.06.2019 ora 11.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md